Paragrafen

Paragraaf Financiering

De financieringsfunctie (treasuryfunctie) ondersteunt de uitvoering van de programma’s. Zij omvat de financiering van de uitgaven en het eventueel uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De financieringsfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.

De treasuryfunctie bestaat uit verschillende deelfuncties, te weten:

  • financiering
  • uitzettingen
  • renteresultaat

Onder het kopje “Wat gaan we ervoor doen?” gaan we nader in de op deze drie onderdelen.

Deze pagina is gebouwd op 09/13/2023 15:37:23 met de export van 09/13/2023 15:27:53