Algemeen

Begroting in 1 oogopslag

Begroting in 1 oogopslag

Lasten per programma

Bedrag
(x € 1.000)

Percentage

1. Bestuur en organisatie

9.262

5,7%

2. Ruimte

49.380

30,3%

3. Economie

1.544

0,9%

4. Leefbaarheid en onderwijs

13.880

8,5%

5. Sociaal domein

61.409

37,7%

8. Bedrijfsvoering

25.399

15,6%

9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

1.932

1,2%

Totaal

162.805

100,0%

Soort baten

Bedrag

Percentage

Algemene uitkeringen

106.043

66,6%

Specifieke rijksbijdragen

14.293

9,0%

Afvalstoffenheffing en rioolrechten

11.600

7,3%

Overige baten

10.944

6,9%

Onroerendezaakbelastingen

9.776

6,1%

Leges en rechten

3.027

1,9%

Forensen- en toeristenbelasting

2.549

1,6%

Grondexploitaties

919

0,6%

Totaal

159.150

100,0%

Deze pagina is gebouwd op 09/13/2023 15:37:23 met de export van 09/13/2023 15:27:53