Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf leest u over de relatie tussen het weerstandsvermogen, de weerstandscapaciteit en ons risicomanagement. Deze informatie voldoet aan de voorschriften van het BBV (Besluit begroting en verantwoording) en de Financiële verordening De Fryske Marren.

Wat is weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit?
De gemeente heeft een geldbuffer nodig om grote tegenvallers op te vangen. Dan hoeven we niet bij iedere tegenvaller het beleid aan te passen.
• De weerstandscapaciteit is het bedrag dat de gemeente daarvoor apart houdt.
• Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de buffer die we daadwerkelijk hebben en de risico’s waarvoor we geen beheersmaatregelen hebben.
Verderop in deze paragraaf leest u hoe we beide entiteiten berekenen.

We willen de impact van risico’s minimaliseren
Dit is wat we daarvoor doen:
• Ons weerstandsvermogen is ruim voldoende.
• De nu voorliggende begroting 2024-2027 baseren we op de actualisatie van risico’s, opgenomen in de jaarrekening 2022. Dit is op basis van de uitgangspunten van de nota ‘Risicomanagement’.
• De totale maximale financiële omvang van de top 20 aan risico’s is ongeveer € 18 miljoen.
• Het is 90% zeker dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van afgerond € 8.000.000. Dat is de benodigde weerstandscapaciteit.
• De top 20 aan risico’s bepaalt voor ongeveer 42% het totale benodigde weerstandsvermogen.
• We houden nieuwe ontwikkelingen en de bijbehorende risico’s in de gaten.

Deze pagina is gebouwd op 09/13/2023 15:37:23 met de export van 09/13/2023 15:27:53