Financiële begroting

1.4 Reserves en voorzieningen

In paragraaf 1.9 is een overzicht opgenomen van alle (bestemmings-)reserves en voorzieningen afzonderlijk. Daarnaast is in paragraaf 1.11 een detailoverzicht opgenomen van de bestemmingsreserve Onderhanden werk. In de reserve Onderhanden werk zijn de concrete beslagen op de algemene reserve ondergebracht, zodat de algemene reserve een volledig vrije algemene reserve is. Hieronder wordt de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen weergegeven.

bedragen x € 1.000

Reserves en voorzieningen

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Algemene reserves (waaronder 8,0 mln. weerstandsvermogen)

Stand per 1 januari

13.597

10.138

14.521

12.411

Stortingen

4.760

6.887

1.700

500

Onttrekkingen

-8.219

-2.504

-3.810

-1.750

Stand per 31 december

10.138

14.521

12.411

11.161

Bestemmingsreserves

Stand per 1 januari

8.524

7.981

7.670

7.358

Stortingen

2.191

898

710

-50

Onttrekkingen

-2.734

-1.209

-1.022

-261

Stand per 31 december

7.981

7.670

7.358

7.047

Totaal Reserves

18.119

22.191

19.769

18.208

Voorzieningen

Stand per 1 januari

14.772

14.220

12.362

12.697

Stortingen

4.998

4.673

4.538

4.538

Onttrekkingen

-5.550

-6.530

-4.203

-4.343

Stand per 31 december

14.220

12.362

12.697

12.891

Totaal Voorzieningen

14.220

12.362

12.697

12.891

Totaal Reserves en voorzieningen

32.339

34.553

32.466

31.099

Deze pagina is gebouwd op 09/13/2023 15:37:23 met de export van 09/13/2023 15:27:53