Financiële begroting

1.10 Algemene reserve

De ontwikkeling van de algemene reserve over de periode 2023 -2027 wordt weergegeven in deze tabel:

bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

Algemene reserve stand per 01/01

13.392

13.597

10.138

14.521

12.411

Stortingen t/m perspectiefnota 2024

6.684

4.460

4.787

Onttrekkingen t/m perspectiefnota 2024

-6.479

-3.991

-1.098

-3.810

-1750

Stortingen programmabegroting 2024

300

2.100

1.700

500

Onttrekkingen programmabegroting 2024

Aanmeldingen programmabegroting 2024

-4.228

-1.406

Algemene reserve stand per 31/12

13.597

10.138

14.521

12.411

11.161

De stand van de algemene reserve per 01/01/2023 van € 13.392.000 sluit aan bij de in de jaarrekening 2022  gepresenteerde stand per 31/12/2022.

Vergelijking stand algemene reserve per 31/12/2027 tussen begroting 2024 en perspectiefnota 2024 (bedragen x € 1.000):

Stand Algemene reserve per 31-12-2027

Begroting 2024

11.161

Stand Algemene reserve per 31-12-2027

Perspectiefnota 2024

12.245

Verschil

-1.084           

Het verschil betreft:

Stortingen jaarschijven 2024 t/m 2027 Programmabegroting 2024

4.600

Incidentele aanmeldingen Begroting 2024

-5.634

Amendement begroting 2023 rivierkreeft

 - 50

Totaal

-1.084           

Deze pagina is gebouwd op 09/13/2023 15:37:23 met de export van 09/13/2023 15:27:53